Ossiküloplastide Otogreft malleus başı ile parsiyel ossiküler replasman protezinin işitsel sonuçlarının karşılaştırılması.


GULUSTAN F., DEMİR E.

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes