Examining the Relationship Between Price of Equity and Dividend Policy of Firms Operate in Service and Industry Sectors of ISE


Creative Commons License

Albayrak A. S., Pekkaya M.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.2, pp.137-156, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study utilizes financial pooled data and investigates the relationship between the price of equity with payout and retained earnings of firms that operate in Istanbul Stock Exchange (ISE), Turkey. Three regression models are constructed to test the hypotheses. The results suggest that the determinants of price of equity presented by the finance theory appear to be relevant for the ISE service and industry sectors. Payout and retained earnings both seem to have an effect on the level of equity price of the firms. Furthermore, the results indicate that time and sector affects the levels of equity price. 

Bu çalışmada havuz veriler kullanılarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların hisse senedi fiyatları ile nakit temettü ve otofinansman arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Araştırma hipotezlerini sınamak için üç regresyon modeli geliştirilmiştir. İMKB sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar üzerinden elde edilen bulgular, finans yazınındaki hisse senedi fiyatları ile nakit temettü ve otofinansman arasında beklenen pozitif yönlü ilişki güçlü bir şekilde desteklemektedir. Firmaların nakit temettü ve otofinansman düzeylerinin hisse senetlerinin fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma sonuçları, sektör ve zaman faktörlerinin hisse senedi fiyat düzeyleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.