Tardif Diskinezi için Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları


YAZLA ASAFOV E., HOCAOĞLU Ç.

Balıkesir Medical Journal, vol.3, pp.73-84, 2019 (Peer-Reviewed Journal)