Makroekonomik Değişkenler ile Sermaye Hareketlerinin İMKB 100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin İncelememsi


Creative Commons License

Albayrak A. S., Öztürk N., Tüylüoğlu Ş.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-22, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Stock prices are affected by many variables such as capital flows and large number of macroeconomic indicators. Capital flows are most helpful when the magnitude of those flows is steady and stable. Theoretically, the international capital flows such as foreign direct and portfolio investment has contribution to influence national economic performance positively. This study attempts to explain the effects of macroeconomic variables such as interest rates (MVFO), US dollar parity (DLAK), gold prices (ALTN) and capital flows such as foreign direct investment (DYYT), foreign portfolio investment (PRTY) on ISE-100 index using the 370 weekly time series data between 07.01.2005 to 03.02.2012. The empirical results of Prais-Winston Regression Analysis show that US dollar parity (DLAK), gold prices (ALTN) and foreign portfolio investment (PRTY) play unambiguous role on ISE-110 index.

Hisse senedi fiyatları, sermaye hareketleri ve makroekonomik göstergeler gibi çok sayıda değişken tarafından etkilenmektedir. Sermaye hareketleri özellikle istikrarlı ve düzenli olduklarında hisse senedi fiyatları üzerinde olumlu etkileri söz konusudur. Teorik olarak doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları gibi uluslararası sermaye hareketlerinin ülke ekonomilerinin performansı üzerine olumlu etkileri vardır. Bu çalışma 07.01.2005 ile 03.02.2012 dönemine ait 370 haftalık zaman serileri kullanılarak faiz oranları (MVFO), ABD dolar kuru (DLAK) ve altın fiyatları (ALTN) gibi değişkenler ile yabancı portföy yatırımları (PRTY) ve doğrudan yabancı yatırımlar (DYYT) gibi sermaye hareketlerinin İMKB-100 endeksi üzerine olan etkilerini incelemektedir. Prais-Winston Regresyon analizi ampirik sonuçları ABD dolar kuru (DLAK), altın fiyatları (ALTN) ile yabacı portföy yatırımlarının (PRTY) İMKB-100 endeksi üzerinde açık ve önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir.