Yerel Halkın Turizm Algısı Ve Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumları: Rize Örneği


Erkılıç E.

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.66-82, 2019 (Peer-Reviewed Journal)