Yetişkin Sıçanlarda Testis Hücreleri ve Kalsinörin Immunopozitifliği Üzerine Ketaminin Etkileri: Bir Immunohistokimyasal ve Histopatolojik Çalışma. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 7(1): 7-17,(2012).


KALKAN Y., TÜMKAYA L., BOSTAN H., TOMAK Y., ALTUNER D., Baş O., ...More

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.7-17, 2012 (Peer-Reviewed Journal)