Triploid Black Sea Trout (Salmo trutta labrax)Production by Using Heat Shocks and Determination of Incubation Performance


Creative Commons License

Sonay F. D., Başçınar N., Akhan S. E.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.6, no.4, pp.635-641, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, optimization of thermal shock protocol for triploid Black Sea trout (Salmo trutta labrax) production was aimed. In total, four different temperature regimes (26, 28, 30, and 32ºC) were applied to fertilized eggs following fertilization at 10th, 15th, and 20th minutes for the triploidization process. Ploidy rate in experimental groups was determined by NOR (Nucleolar Organizer Regions) and measures of erythrocyte size. The highest triploid rates were determined to be 86.15% at 32ºC and 81.26% at 28ºC with a 10 minutes shock treatment 15 minutes after fertilization. Hatching efficiency was more successful at the 28ºC heat shock group. It was concluded that the findings of the study could be used for the production of triploid Black Sea trout stock.
Bu çalışmada, triploid Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax) üretmek için termal şok protokolünün optimizasyonu amaçlanmıştır. Triploidizasyon işlemi için yumurtalar döllendikten sonra 10, 15 ve 20. dakikalarda dört farklı sıcaklıkta (26, 28, 30 ve 32 ºC) şok uygulanmıştır. Deneysel gruplarda ploidi oranı NOR (Nükleolar Organizatör Bölgeleri) boyama ve eritrosit büyüklüğü yöntemleri ile belirlenmiştir. En yüksek triploid oranları, döllendikten 15 dakika sonra 10 dakika sıcaklık şoku uygulamasıyla 32 ºC’de %86,15 ve 28 ºC’de %81,26 olarak tespit edilmiştir. Kuluçka randımanı 28 ºC sıcaklık şoku grubunda daha başarılı bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen bulguların, Karadeniz alabalığında triploid stok üretimi için kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.