Pnömonili Hastada Gecikmiş Tanı: Bronkoalveoler Karsinoma


ÖZYURT S., KARATAŞ M., GÜMÜŞ A., ÇINARKA H., MEMOĞLU M., HAZIROĞLU M., ...More

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey