A BRUCELLOSIS CASE WITH MACULAR RASH AND PERIPHERAL NEUROPATHY


Creative Commons License

KAYA S., Kostakoglu U.

MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.43, no.1, pp.147-151, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: MIKROBIYOLOJI BULTENI
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.147-151
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

Brucellosis is a significant health problem especially in developing countries as Turkey. Skeletal system involvement is relatively a common complication of human brucellosis, however genitourinary, cardiovascular, neurovascular and skin involvements are less frequent. In this case report, a 36 years old female patient with fever, arthralgia, disseminated macular rash at the extremities and body and peripheral polineuropathy has been presented. The patient, living at a rural area, had a history of consumption of raw milk products. Polyneuropathy of the patient presenting as glove-sock type paresthesia was evaluated with electromyography and reported as mild demyelinated sensorial polyneuropathy and radiculopathy compatible with right L4-5 involvement. Brucella agglutination test was found to be positive at a titer of 1/1280 in the serum sample. Other bacterial and viral agents presenting with maculopapular rash were ruled out by serological tests. Bacterial growth was detected in the blood culture by automated BacT/ALERT 3D system (bioMerieux, USA) and the bacteria was identified as Brucella melitensis by automated VITEK-2 system (bioMerieux, France). Microbiologic diagnosis was confirmed by detection of agglutination with polyvalent and monovalent anti-M Brucella sera. The patient was successfully treated with rifampicin and doxycycline combination for six weeks. The macular rash was recruited leaving a brown pigmentation in the first week of treatment, whereas the neurologic signs and symptoms disappeared at the end of the first month. Brucella infection should be considered in the differential diagnosis of skin rash and neurologic disorders especially in endemic areas such as Turkey.

Key words: Brucellosis, macular rash, peripheral neuropathy.

Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir sağlık sorunu olan brusellozda en sık iskelet sistemi tutulmakta olup, daha nadiren genitoüriner, kardiyolojik, deri tutulumları ve nörobruselloz ile karşılaşılabilmektedir. Bu raporda 36 yaşında ateş, eklem ağrısı, ekstremitelerde ve gövdede yaygın maküler döküntü ve el ve ayaklarda iki taraflı uyuşma şikayetiyle kliniğimize başvuran bir kadın hasta sunulmaktadır. Kırsal kesimden gelen hastanın çiğ sütten yapılmış süt ürünlerini tüketme hikayesi mevcuttur. Hastanın eldiven-çorap tarzında olan polinöropatisi, elektromiyografi ile de değerlendirilmiş, ılımlı demiyelinizan duyusal polinöropati ve sağ L4-5 akut dönem nörolojik tutulumu destekler radikülopati olarak yorumlanmıştır. Hasta serumunda Brucella standart tüp aglütinasyon testinde 1/1280 titrede pozitiflik saptanmıştır. Döküntüyle seyredebilen enfeksiyonlara neden olabilecek diğer bakteriyel ve viral etkenler serolojik yöntemlerle araştırılarak ekarte edilmiştir. Kan kültüründe BacT/ALERT 3D (bioMerieux, ABD) otomatize sisteminde üreme saptanmış ve bakteri VITEK-2 (bioMerieux, Fransa) sistemiyle Brucella melitensis olarak tanımlanmıştır. Polivalan ve anti-M monovalan serumlarıyla elde edilen aglütinasyonlar sonucunda mikrobiyolojik tanı kesinleştirilmiştir. Hastaya doksisiklin ve rifampisin tedavisi 6 hafta süreyle uygulanmış ve klinik başarı elde edilmiştir. Maküler döküntüler, tedavinin ilk haftasının sonunda kahverengi bir pigmentasyon bırakarak kaybolurken, nörolojik belirti ve bulgularda ise ilk ayın sonunda düzelme görülmüştür. Sonuç olarak ülkemiz gibi brusellozun endemik olduğu bölgelerde, deri döküntüleri ve nörolojik şikayetlerle gelen hastalarda ayırıcı tanıda bruselloz mutlaka düşünülmelidir.

Anahtar sözcükler: Bruselloz, maküler döküntü, periferik nöropati.