TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIĞIN GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ


Ersungur Ş. M., Kızıltan A.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.267-278, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye 1980 öncesinde ithal ikameci sanayileşme stratejisi izlerken, 1980 sonrasında dışa açık politikalar izlemeye başlamıştır. Bu çalışmada DİE’nin yayınladığı 1973, 1979, 1985, 1990, 1996 ve 1998 yılları Girdi-Çıktı Tabloları kullanılarak Türkiye’de sektörlerin ithalata bağımlılıkları ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, ekonomide kilit konumdaki imalat sanayinde yer alan sektörlerde, gerek 1980 öncesi ve gerekse 1980 sonrasındaki dönemde ithalata bağımlık yüksektir ve bu yükseklik dalgalanarak sürmektedir.