19. Yüzyılda Farsçadan Türkçeye Bir Tefsir Klasiğinin Tercümesi: İsmail Ferruh Efendinin Tefsîr-i Mevâkib Adlı Eseri Üzerine


ÇELİK E.

Sahn-ı Semân’xxdan Dârülfünûn’xxa Osmanlı’xxda İlim ve Fikir Dünyası, İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey