BATI'DA HZ. MUHAMMED ALGISI: KAREN ARMSTRONG ÖRNEĞİ


ARSLAN İ.

RTEÜ. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.21-42, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: RTEÜ. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.21-42
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Western world has struggled both mental area and war area with islamic world for centuries. Westerns who wanted to gain islamic places with the Crusaders excursion tried to wear out Islam belief on Holiness Prophet. Also they tried to surpass their beliefs. Since these military and political excursion failed, espicially mental attacks to Holiness Prophet have continued by getting more and more, so Islam and Muslims are asked to defamation. However in recent years (especially since  the second half of twentieth century) some orientalists started to write productions which are suitable to Islam Historic sources and more soft-shelled. Already one of these orientalists is Karen Armstrong. Although Armstrong is a western writer, she is interested in Holiness Prophet’s life, she tried to deal with him an objective perspective and when necessary she criticised Western mentality because of their baseless and relentless thoughts. Armstrong was impressed quitely from Muhammad’s humanity sence and peaceful structure. As he came up in a fighter and complicated city such as Mecca, he attempted to indicate bringing the community to heel with applying peace politics.

Keywords: Armstrong, Orientalism, Holiness Muhammad, Islam, West.

Batı dünyası asırlardır mücadele verdiği İslam dünyası ile hem savaş meydanlarında hem de fikrî alanda mücadele içinde bulunmuştur. Haçlı Seferleriyle İslam beldelerini ele geçirmeye çalışan Batılılar, aynı zamanda Hz. Peygamber (s.a.v) üzerinden İslam dinini yıpratmaya ve kendi dinlerinin üstün olduğu imajını vermeye çalışmışlardır. Bu seferlerin askeri ve siyasi yönden başarısızlığa uğramasından bu yana özellikle Hz. Peygamber’e yönelik fikri saldırılar artarak devam etmiş, böylece onun üzerinden İslam ve Müslümanlar karalanmak istenmiştir. Buna rağmen son yıllarda (özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren) bazı müsteşrikler daha ılımlı ve İslam Tarihi kaynaklarına uygun eserler vermeye başlamışlardır. İşte bu oryantalistlerden biri de Karen Armstrong’tur. Armstrong, Batılı bir yazar olmasına rağmen Hz. Peygamber’in hayatına ilgi duymuş, onu objektif bir bakış açısıyla ele almaya çalışmış ve gerektiği yerlerde Batı zihniyetini onun hakkındaki mesnetsiz ve insafsız fikirleri nedeniyle eleştirmiştir. Armstrong, Hz. Muhammed’in beşerî yönünden ve barışçı yapısından oldukça etkilenmiştir. Onun Mekke gibi kaotik bir atmosfere sahip şehirde ortaya çıkmasına rağmen -zorunlu yaptığı savaşlar dışında- işlevsel bir barış politikası ortaya koyarak o toplumu kuşattığını ifade etmeye çalışmıştır.

Anahtar sözcükler: Armstrong, Oryantalizm, Hz. Muhammed, İslam, Batı.