Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Pedagojik Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


BAKİ Y., Türk A.

Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.11, pp.37-58, 2017 (Peer-Reviewed Journal)