ERİŞKİNLERDE AKUT VİRAL HEPATİT EPİDEMİYOLOJİSİNDE GÜNCEL DURUM: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA


KARACAER Z., TOSUN S., BATIREL A., ŞAHİN S., ALTAŞ İ., UYSAL S., ...More

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 22 - 26 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey