Radyoterapi Alan Kanser Tanılı Hastalarda Kardiyak Hasarı Belirlemede Erken Bir Marker Olarak Serum Troponin I Düzeylerine Bakılması


RAKICI S. , GÜRSEL Ş. B. , Ural F., bedir a., ÇELENK Ç., ÖZBEK OKUMUŞ N., ...More

Vlll. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey