YATAN HASTALARDA NÜTRISYONEL DURUMUN DEĞERLENDIRILMESI


Beyazal Polat H.

6. İlaç ve Tedavi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 22 - 26 September 2021, pp.460

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.460
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Malnütrisyon yatan hastalarda sık saptanan bir durumdur. Bu çalışmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesinde yatan hastalarda nutrisyon durumunun değerlendirilmesi ve hekimlerin bu konudaki farkındalıklarının saptanması amaçlanmıştır. Materyal- Metod: Bu çalışmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde farklı servislerde yatan erişkin hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya 18 yaş üzerinde bulunan ve farklı servislerde yatan 480 hasta dahil edilmiştir. Hastalar yatışında ve yatışının 7. gününde olmak üzere iki kez değerlendirilmiştir. Hastaların nütrisyon durumlarının belirlenmesi için hastalarda NRS 2002 tarama testi ile boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca hastalarda kronik hastalık varlığı ve biyokimyasal parametrelerle ilgili verilerde toplanmıştır. Elde edilen veriler Statistical Packag fortheSocialSciences (SPSS 25.5) yardımıyla analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların %42’si kadın, %58’i erkektir. Katılımcıların cinsiyete göre malnütrisyon varlığı kıyaslamasında istatiksel anlamda herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Hastaların ilk NRS 2002 ölçümlerine göre bütün hastaların %78,1’inde malnütrisyon varlığı bulunmazken hastaların %21,9’unda ise malnütrisyon varlığı saptanmıştır. Malnütrisyon saptanan 105 hastanın 100 kişisi 65 yaş üstü olarak bulunmuştur. İkinci NRS 2002 ölçümlerine göre 65 yaş üstü hastaların %31,2’sinde malnütrisyon bulunmuştur. 65 yaş altı diğer hastaların ise %3,1’inde malnütrisyon bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre malnütrisyon varlığının yaşa bağlı olarak arttığı görülmüştür.

Sonuç: Kronik hastalık varlığı ve yaş arttıkça malnütrisyon oranı da artmış olarak tespit edilmiştir . NRS 2002 ilk ve ikinci ölçüm kronik hastalık varlığı ve ileri yaşla malnütrisyon arasında istatiksel anlamda ilişki saptanmıştır. İlk değerlendirmede malnütrisyon saptanan hastaların büyük bir çoğunluğuna beslenme desteği yapılmadığı, hekimlerin malnütrisyonu fark etme ve tedavi etme oranlarının yeterli olmadığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalık, Malnütrisyon, Nütrisyon, Yaş