Bitkisel Biyoteknolojiye Genel Bir Bakış


Creative Commons License

Kurt O., Savsatli Y.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.20, no.3, pp.126-133, 2005 (Peer-Reviewed Journal)