Bitkisel Biyoteknolojiye Genel Bir Bakış


Creative Commons License

Kurt O., Savsatli Y.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.20, no.3, pp.126-133, 2005 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 3
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi)
  • Page Numbers: pp.126-133