Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinde Üreyen Acinetobacter Baumannii izolatlarında sınıf 1 ve Sınıf 2 İntegron Gen Kasetlerinin ve Antibiyotik Direnç Genlerinin Moleküler Karakterizasyonu


ÖZYURT S. , KOSTAKOĞLU U. , Yıldız İ. E. , Ertürk A. , ÇOPUR ÇİCEK A. , SÖNMEZ E.

4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey