Epidemiological and Clinical Characteristics of Lung Cancer Patients at the City of Rize.


Sayıcı Y., Demircioğlu F., Göksel F., Karyağar S., Gümüş A.

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.100-104, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.5505/kjms.2015.59455
  • Journal Name: Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.100-104
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET AMAÇ: Rize’de Recep Tayyip Üniversitesi’nde tedavi edilen primer akciğer kanserli hastaların epidemiyolojik ve klinik özelliklerini incelemek. YÖNTEM: Temmuz 2011 ve Mart 2013 tarihleri arasında Rize üniversite hastanesinde tedavi edilen 87 primer akciğer hastasının verileri retrospektif olarak incelendi. Yaș, cinsiyet, sigara içim öyküsü, performans durumları, tanı yöntemi, histopatolojik tanıları, hastalığın evresi, kan tetkiklerinde lökosit, trombosit, lenfosit, laktat dehidrogenaz, protein ve albümin değerleri, uygulanan kemoterapi ajanlarından elde edilen yanıtlar, metastaz ve nüksü içeren veri analiz edildi. Sırasıyla parametreler arası etkileșimler ve kanser evrelerine göre gruplar arası karșılaștırmalar ki-kare ve Student T testleri ile yapıldı. BULGULAR: Hastaların %95’ten fazlası erkekti. Ortalama yașları 61,49 olan katılımcılardan yalnızca yedi tanesinde sigara kullanım öyküsü yoktu. En sık tanı teknikleri bronkoskopik biyopsi (%48,3) ve transtorasik iğne biyopsisiydi (%23). Histopatolojik değerlendirmede, %24,1 küçük hücreli ve %75,9 küçük hücre dıșı akciğer kanseri saptandı. Küçük hücre dıșı akciğer kanserlerinin çoğu yassı hücreli akciğer kanseriydi (%56,1). Tümör evresi sırasıyla 17 ve 70 hastada Evre I-II ve Evre III-IV’dü. Evre IIIIV hastalarda fiziksel performans anlamlı olarak düșüktü (p=0.012). Ek olarak, Evre IV hastalarda, evre I-II hastalarla kıyaslandığında laktat dehidrogenaz düzeyi anlamlı olarak yüksekti (p=0.017. Metastazı olan hastalar sırasıyla %37,5, %31,3 ve %20,8 oranında küçük hücreli, yassı hücreli ve adenokanser kanserleriydi. SONUÇ: Çoğu akciğer kanseri hastası altıncı dekattaki erkek hastalardır. Hastalık çoğunlukla ileri evrelerde tanınmaktadır ve tanı sırasında fiziksel performans azalmıștır. Anahtar kelimeler: akciğer kanseri; epidemiyoloji; evre