Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme


Yavuz V., Kızıltan A.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.1369-1393, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1369-1393
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In many countries, the implementation of expansionary fiscal policies in the short  term  has  been  necessary  to  overcome  the  economic  recession  and contractions  that  occurred  in  certain  years.  Accordingly,  it  is believed  that the   SCT   discounts   applied   in   certain   periods   have   a   stimulating   and accelerating  effect  on  the  market.  As  a  matter  of  fact,  there  is  no  difference between domestic and imported cars in the SCT discounts in the automobile market.  The  fact  thatconsumers  prefer  mostly  imported  products  among domestic  and  imported  products  causes  market  expansion  to  be  import-oriented  in  the  Turkish  economy.  In  this  respect,  instead  of  implementing demand-based  policies  in  eliminating  market  shortage,  domestic  producers should be encouraged to use more domestic inputs and incentives should be applied  to  reduce  the  costs  of  these  producers.  In  this  study,  the  impact  of SCT  discounts  is  evaluated  by  considering  Turkey's  economy  within  the scope of the automotive sector.

Birçok  ülkede  belli  yıllarda  ortaya  çıkan  ekonomik  durgunluk  ve daralmaları  aşmada  kısa  dönemde  genişletici  maliye  politikalarının uygulanmasını gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda belli dönemlerde uygulanan ÖTV  indirimlerinin  çarpan  ve  hızlandıran  etkisiyle  piyasayı  canlandırıcı etkilerinin olduğu  düşünülmektedir. Nitekim otomobil piyasasında ÖTV indirimlerinde  yerli  ve  ithal  otomobil  ayrımı  yapılmamaktadır.  Türkiye ekonomisinde tüketicilerin yerli ve ithal ürünler arasında çoğunlukla ithal olanları tercih etmeleri piyasa genişlemesinin ithalat eksenli olmasına yol açmaktadır.  Bu  bakımdan  piyasa  darlığını  gidermede  talep  eksenli politikalar uygulamak yerine yerli üreticilerin bir yandan daha çok yerli girdi  kullanmalarının  teşvik  edilmesi,  diğer  yandan  da  bu  üreticilerin maliyetlerini düşürücü teşvikler uygulanması gerekir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi  otomotiv  sektörü  kapsamında  ele  alınarak  ÖTV’nin  etkileri değerlendirilmektedir.