HZ. PEYGAMBER'İN SAVAŞLARDAKİ TAVRI


ARSLAN İ.

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.8, no.39, pp.1041-1051, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Our prophet endeavored all his life to fulfil peace, welfare, salvation of mankind, to collapse all the systems which depend on oppression and exploitation and incite hatred and enmity among people and to establish a global order which aims the happiness of the mankind in all avenues of life. He, both during the Mecca and Madinah periods strived against the opposite side in order to announce Islam, unwillingly though. There are also wars in this struggle. However, it is hard to state that these wars occupy an important place in the twenty-three-year announcement period.the fact that one hundred thirty eight Muslims became martyr and two hundred sixteen people died at the opposite side in the wars taking place during the Prophet’s period who managed a state which reached nearly 2 million square kilometers shows that his aim in the wars was never to destroy the opposite side. In this respect, material and moral losses happening as a result of modern wars can never be compared with the Prophet’s period. Keywords: Prophet, Man, Islam, War, Attitude.

Hz. Peygamber, insanlığın huzur ve saadetini, hidayet ve selâmetini gerçekleştirmek, insanlar arası kin ve düşmanlığı körükleyen, zulme ve sömürüye dayanan bütün sistemleri yıkmak ve her alanda insanların mutluluğunu hedefleyen evrensel bir nizam kurmak için hayatı boyunca çalışmıştır. O, gerek Mekke gerek Medine döneminde İslâm’ı tebliğ etmek için istemeyerek de olsa karşı taraf ile mücadele içerisinde bulunmuştur. Bu mücadelede savaşlar da yer almaktadır. Ancak yirmi üç yıllık tebliğ döneminde bu savaşların önemli bir yer tuttuğunu söylemek hayli zordur. Yaklaşık iki milyon kilometre kareye ulaşan bir alana sahip devleti idare eden Hz. Peygamber döneminde meydana gelen savaşlarda yüz elli Müslümanın şehit olması ve karşı taraftan da iki yüz elli kişinin ölmesi, onun savaşlarında hiçbir zaman gayesinin karşı tarafı yok etmek olmadığını gözler önüne sermektedir. Bu açıdan, günümüzdeki savaşların neticesinde meydana gelen maddî ve manevî kayıplar, Hz. Peygamber dönemiyle asla mukayese edilemez. Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, İnsan, İslâm, Savaş, Davranış.