The Effect of Occupational Health and Safety Course Given to the Health Professionals of the Future dn Occupational Health and Safety Perceptions


Yağcı M., Tuna H., Özdemir M., Albayrak S.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.26, no.89, pp.141-155, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 89
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.5281/zenodo.6346483
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.141-155
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In order for employees to exhibit healthy and safe behaviors, they need to apply the knowledge and skills they have gained through occupational health and safety training in the workplace environment. The training received can change the behavior of the employees and this can create healthy and safe working environments. Health professionals of the future, who receive education in vocational schools that train qualified intermediate staff, should be competent in occupational health and safety, as they see the lessons they take at school practically in their workplaces. In this study, it is aimed to determine how the occupational health and safety proficiency perceptions of future health professionals studying in the Eastern Black Sea Region are affected by the occupational health and safety courses they take in school life and the occupational health and safety training they receive before the practice. The sample of the study consists of 521 future health professionals, who were educated in the provinces of Bayburt, Rize and Gumushane, determined by the simple sampling method. The "Occupational Health and Safety Sufficiency Perception Scale" developed by Kocaay (2020) was used as a data collection tool. Parametric tests were used because the data showed a normal distribution. According to the findings of the study, it was observed that the occupational health and safety competence perceptions of the students who took the occupational health and safety course and who received the occupational health and safety training before the application were significantly higher than those who did not. In order to provide healthy and safe workplaces and environments, to prevent work accidents and occupational diseases, and to create OHS awareness in students, OHS education should be included in the education curriculum m of health services vocational schools where future health professionals are trained.

Çalışanların sağlıklı ve güvenli davranışlar sergileyebilmeleri için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile kazandıkları bilgi ve becerileri işyeri ortamında uygulamaları gerekmektedir. Alınan eğitim çalışanların davranışlarını değiştirebilir ve bu durum sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturabilir. Nitelikli ara elemanları yetiştiren meslek yüksekokullarında eğitim alan geleceğin sağlık profesyonelleri, okulda gördükleri dersleri işyerlerinde de uygulamalı olarak gördükleri için iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterlilik sahibi olmalıdırlar. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesinde eğitim gören geleceğin sağlık profesyonellerinin iş sağlığı ve güvenliği yeterlilik algılarının, okul hayatında aldıkları iş sağlığı ve güvenliği derslerinden ve uygulama öncesi aldıkları iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden ne şekilde etkilendiğinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, basit örnekleme yöntemiyle saptanan Bayburt, Rize ve Gümüşhane illerinde eğitim gören 521 geleceğin sağlık profesyoneli oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kocaay (2020) tarafından geliştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle de parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre iş sağlığı ve güvenliği dersi ile uygulama öncesi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği yeterlilik algılarının, almayanlardan anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Sağlıklı ve güvenli iş yerleri ve ortamlar sağlamak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek ve öğrencilerde İSG bilinci oluşturmak için geleceğin sağlık profesyonellerin yetiştiği sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarında eğitim müfredatının içerisine İSG eğitiminin zorunlu olarak konulmalıdır.