Rasyonel Beklentiler-Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezinin Testi


SİVRİ U., Eryüzlü H.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, pp.90-99, 2010 (Peer-Reviewed Journal)