İbadetler ve Dinî Merasimler


Nacar T.

in: Hatibin Hitâbeti, İmran Çelik vd., Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.105-150, 2024

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Ensar Neşriyat
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.105-150
  • Editors: İmran Çelik vd., Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

İslâm dininde müminlerin birlik ve beraberliğinin simgesi cemaattir. Kaynaklarda cemaat olmaya kuvvetli vurgu yapılmış ve kulluğun ifadesi olan birçok ibadetin cemaat halinde icrası emir veya tavsiye edilmiştir. Cemaatin yoğun olarak müşahede edildiği ibadet ve merasimler İslâm’ın mesajını insanlara en etkili şekilde aktarma ve din hizmetini en güzel şekilde sunma alanlarıdır. Din hizmetinin etkili sunumu, insanların din ile irtibatının sağlıklı şekilde kurulması ve devam ettirilmesini sağlayacağı gibi cemaatin de devamlılığını sağlar ve kalitesini artırır. Böylece İslâm dini sosyal hayatta nitelikli bir temsile kavuşmuş olur.

İnsanlar, sağlıklı din hizmetinin yürütülmediği yerlerde çeşitli saiklerle bid’at ve hurafelerin peşine takılarak sahih İslâm inancı ve uygulamasından uzaklaşabilmektedir. Bu tür bid’at ve hurafeler konusunda insanları bilgilendirmenin ve onları doğruya yönlendirmenin en uygun ortamları, cemaatin yoğun olarak bulunduğu ibadet ve merasimlerdir. Bu kapsamda özellikle Cuma ve bayram namazları, cenaze namazı ve nikâh merasimlerinde din hizmeti sahih bilgi doğrultusunda cemaatin durumuna uygun kuşatıcı bir dil ve üslup kullanılarak icra edilmelidir.