Yaşam tarzı ile ilişkili akut nekrotizan ülseratif gingivitis Bir olgu sunumu ve derleme


KÖSE O., KARADAŞ M., TAHAN E.

Dicle Dişhekimliği Dergisi / Dental Journal of Dicle, vol.16, no.1, pp.7-11, 2015 (Peer-Reviewed Journal)