Bir Üniversite Hastanesi Diş Hekimliği Birimine Başvuran Hastaların Anamnez Kayıtlarının Değerlendirilmesi, Evaluation of Medical Records of a Patient Group Admitted to the Dental Clinic of a University Hospital


ALTAN G., KÖSE T. E., ÇENE E., ÖZCAN İ.

Turkiye Klinikleri J Dental Sci, vol.23, no.2, pp.69-74, 2017 (Peer-Reviewed Journal)