Ebû Bekir er-Râzî’nin “Beş Ezelî İlke” Anlayışının Kaynağı Problemi”


KARAMAN H.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.28, pp.75-91, 2005 (Scopus)