Yeni Bir Mali Yükümlülük: Turizm Payı ve Hukuki Niteliği


Creative Commons License

ACUNER S.

II. International Social Sciences Congress, Gümüşhane, Turkey, 2 - 07 November 2019, vol.2, no.1, pp.102-116

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Gümüşhane
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.102-116
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Having a public legal personality with the Law Numbered 7183, Turkey Tourism Promotion and Development Agency's establishment, which is subject to the provisions of private lawin certain activities, was enacted. According to the aforementioned law, the Agency's own revenues are determined. One of these revenues is regulated as tourism, which is a new financial obligation. The tourism share is only one of the revenues generated to the institution in order to finance the execution of the Agency's activities. In terms of its formation, tourism share is a type of public income, which causes it to be a financial obligation. It is vital to determine whether the legal nature of this income, which is set by law, is a tax, duty, fee or a parafiscal revenue. For that reason, in this study, the tourism share is compared in terms of taxes, duties, fees, and parafiscal revenues, which are included in the public revenue types. Completed with the systematic literature review method and the literal interpretation of the relevant legislation with the method, this study shows that although the tourism share differs from some characteristics of parafiscal revenues, it is concluded that it is a public revenue with a parafiscality rather than carrying the general characteristics of taxes.

7183 sayılı Kanun ile kamu tüzel kişiliği haiz ancak bazı faaliyetlerinde özel hukuk hükümlerine de tabi Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulması yasalaşmıştır. Mezkûr kanunla ajansın öz gelirleri tespit edilmiş, bu gelirlerden birinin ise; yeni bir mali yükümlülük olan, turizm payı olduğu düzenlenmiştir. Turizm payı, ajansın faaliyetlerinin yürütülmesini finanse etmek amacıyla kuruma ihdas edilen gelirlerden sadece bir tanesidir. İhdası açısından turizm payı bir kamu gelir türüdür dolayısıyla mali bir yükümlülüktür. Kanunla konulan bu gelirin vergi, resim, harç yahut vergi benzeri gelir olup olmadığına yönelik hukuki niteliğinin tespit edilmesi önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada turizm payı kamu gelir türlerinden; vergi, harç ve resimler ve de vergi benzeri gelirler açısından karşılaştırılmaktadır. Sistematik literatür taraması yöntemi ve ilgili mevzuatın lafzi yöntemle yorumlanması ile tamamlanan çalışmaya göre; turizm payı her ne kadar vergi benzeri gelirlerin bazı özelliklerinden ayrıştığı görülse de, vergilerin genel özelliklerini taşımaktan ziyade daha çok parafiskalite (vergi benzeri gelir) özelliğine sahip bir kamu geliri olduğu sonucuna varılmıştır.