Evaluation of an Electronic Medical Record System Zonguldak Karaelmas University Hospital Survey


Creative Commons License

Erdil E., Uğurbaş S. H., Albayrak A. S.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.12, pp.37-65, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study investigated the electronic medical record system (EMR) of Zonguldak Karaelmas University Hospital which is in use for the last six years. The recommendations for the development of EMR and more efficient use of the system are principle goal of this study. The purposes of this study include promoting the implementation of EMR by introducing the advantages and disadvantages from the user’s point of view.

While the successful applications of EMR systems are evident in western word, the implementation of EMR to a hospital information system is a new topic in Turkey. Some applications are mainly in the form of converting the paper-based medical record systems to the fully automated electronic record systems. Our study is a pioneering attempt to analyze the users’ opinion for a fully integrated EMR system in a Turkish academic hospital. The suggestions such as restricting the access, improving the hardware, integrating to the internet are made for the improvement of the system in future.

Bu çalışma Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesinde altı yıldır kullanılmakta olan elektronik tıbbi kayıt sistemini incelemektedir. Bu çalışmanın temel amacı, elektronik tıbbi kayıt sisteminin geliştirilmesi ve daha verimli kullanımı için önerilerde bulunmaktır. Kullanıcı görüşüne göre avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarak elektronik tıbbi kayıt sisteminin yaygınlaştırılmasını desteklemek bu çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır.

Batı dünyasında başarılı elektronik tıbbi kayıt sistemi uygulamaları yerleşmekteyken elektronik tıbbi kayıtların bir hastane enformasyon sistemine uyarlanması Türkiye için yeni bir konudur. Uygulamalar genel olarak kâğıt kayıt sistemlerinin tam elektronik tıbbi kayıt sistemlerine dönüştürülmesi olmaktadır. Bu araştırma akademik bir hastanede tam otomatik bir elektronik kayıt sistemi için kullanıcıların görüşlerini inceleyen öncü bir çalışmadır. Sistemin gelecekte daha da iyileştirilmesi için erişimin kısıtlanması, donanımın güçlendirilmesi, internete açılım sağlanması gibi öneriler ortaya konulmaktadır.