Psikolojik Doğum Sırasının Psikolojik Sağlamlığın Yordanmasındaki Rolünün İncelenmesi


OKTAN V., ODACI H., BERBER ÇELİK Ç.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.140-152, 2014 (Peer-Reviewed Journal)