T1-2 Glottik kanserlerin radyoterapisinde karotis arterin aldığı dozun 3DRT,YART ve VMAT teknikleri kullanılarak dozimetrik olarak karşılaştırılması.


HANEDAN USLU G. D. , CANYILMAZ E., çolak f., Hazeral B., serdar l., YÖNEY A.

XI.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 23 - 27 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey