Morphological and Molecular Characterization of Eggplant Pure Lines Obtained by Inbreeding


TOPÇU V., BOYACI F., AKTAŞ H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.43-53, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, morphological and molecular characterizations were done for a total of 100 eggplant inbreed lines used in breeding programs at the Batı Akdeniz Agricultural Research Institute. The observations and measurements of 32 traits determined taking into account the criteria set by TTSM and UPOV for morphological characterization were done and consequently these genotypes were divided into 17 groups. A total of 28 bands were obtained from molecular characterization by using 5 RAPD and 2 SSR primers and 26 of these bands were determined to be polymorphic and 2 bands monomorphic, and the proportion of polymorphism to monomorphism was 92.8%. Genetic relationships among inbred lines were determined by using UPGMA grouping of similarity matrix obtained from statistical analysis of morphological and molecular features.
Bu çalışmada, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik Bölümünde ıslah programlarında kullanılan 100 adet patlıcan hattının, morfolojik ve moleküler olarak karakterizasyonu yapılmıştır. Morfolojik karakterizasyon için UPOV ve TTSM tarafından belirtilen kriterler dikkate alınarak belirlenen 32 adet morfolojik özelliğe ait gözlem ve ölçümler yapılmış ve bunun neticesinde genotiplerin 17 gruba ayrıldığı tespit edilmiştir. Moleküler karakterizasyon ise 5 adet RAPD ve 2 adet SSR primeri kullanılarak yapılmış ve toplam 28 bant elde edilmiştir. Bu bantların 26 adedi polimorfik, 2 adedi ise monomorfik olarak belirlenmiş ve polimorfizm oranının %92.8 olduğu tespit edilmiştir. Morfolojik ve moleküler özelliklere ait verilerin analizi sonucunda elde edilen benzerlik matrisinin UPGMA gruplandırması ile gen havuzunda bulanan patlıcan saf hatlarının arasındaki genetik ilişkinin seviyesi belirlenmiştir.