Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetlerinin Beş Faktör Kişilik Özelliklerine Göre İncelenmesi: Bir Çoklu Grup Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması


URSAVAŞ Ö. F. , CAMADAN F., BAHÇEKAPILI T.

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Afyon
  • Country: Turkey