6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunundaki Taşınır Varlık Kavramına İlişkin Sorunlar


TUNCER KAZANCI İ. , ÖCAL APAYDIN B.

II. Uluslararası Sosyal Bilimelr Sempozyumu, 18 - 20 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text