Pyogenic granuloma (granuloma gravidarum) in pregnancy: A case report


Beder M., Yemenoğlu H.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.280-281

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.280-281
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Pyogenic granuloma (PG) is a benign, inflammatory, hyperplasic tumor-like lesion that developed in gingiva due to trauma, local irritations or hormonal factors. It usually found on the oral mucosa and skin. It is more common in pregnant women due to the effect of hormones on the vascular system. PG seen during pregnancy is called 'granuloma gravidarum' (GD). It is seen often after the first trimester among 5% of pregnancies. There was no histopathological difference with pyogenic granuloma seen in male and non-pregnant female patients. The aim of this case report is to evaluate the treatment of GD in the lower anterior region. Case: A 29-year-old female patient who is in second trimester of pregnancy applied to our clinic with complaints swelling and bleeding in the gingiva. In intraoral examination, the lesion was approximately 0.8 x 0.9 cm in size, red-purple in color, well-circumscribed and bleeding tendency on the vestibular surface of the lower central and lateral teeth. There was no radiological finding. It was decided to surgically remove the lesion because it bleeds and affects chewing functions. After non-surgical periodontal treatment, the lesion was excised by excisional biopsy. Results: PG was diagnosed after histopathological examination. Since our patient was pregnant, the diagnosis of GD which had the same histological features, was considered. The patient was followed during pregnancy and no recurrence was observed. It is important to know the diagnosis and treatment of the lesion, since PG seen during pregnancy is associated with hormonal changes and the risk of PG during pregnancy is high. In addition, informing patients about oral hygiene education is as important as providing the diagnosis and treatment of the disease in order to prevent the development of the lesion. Keywords: Excisional biopsy, pregnancy tumor, pyogenic granuloma

Amaç: Piyojenik granülom (PG) diş etinin travma, lokal irritasyonlar veya hormonal faktörlere bağlı oluşan selim, inflamatuvar, hiperplazik tümör benzeri bir lezyonudur. Genellikle oral mukozada ve ciltte yaygın olarak görülür. Hormonların vasküler sistem üzerindeki etkisiyle hamile kadınlarda daha fazla görülmektedir. Hamilelikte görülen PG, ‘granuloma gravidarum’ (GD) olarak adlandırılır. Gebelerin ortalama %5’inde ve sıklıkla 1. trimester sonrası görülür. Erkek ve gebe olmayan kadın hastalarda görülen piyojenik granülom ile histopatolojik düzeyde bir farklılığı gösterilememiştir. Bu olgu sunumunun amacı, alt ön bölgedeki GD lezyonunun tedavisini sunmaktır. Olgu: Hamileliğinin 2.trimesterinde olan 29 yaşında kadın hasta, diş etindeki şişlik ve kanama şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan ağız içi muayenesinde alt santral ve lateral dişlerin vestibüler yüzeyinde, yaklaşık 0,8 x 0,9 cm çapında, kırmızı-mor renkli, sınırları belirgin ve kanamaya eğilimli lezyon görüldü. Radyografik muayenede herhangi bir bulgu yoktu. Lezyonun kanama yapması ve çiğneme fonksiyonlarını etkilemesi nedeniyle cerrahi olarak uzaklaştırılmasına karar verildi. Cerrahisiz periodontal tedaviden sonra lezyon eksizyonel biyopsi ile alındı. Sonuç: Histopatolojik incelemeden sonra PG tanısı kondu. Hastamız gebe olduğu için, aynı histolojik özelliklere sahip olan GD tanısı düşünüldü. Hasta kontrol randevularına çağırılarak hamilelik sürecinde takip edildi ve nüks tespit edilmedi. Hamilelik döneminde görülen PG hormonel değişikliklerle ilişkili olduğu ve gebelikte PG görülme riski yüksek olduğundan, lezyonun tanı ve tedavisinin bilinmesi önemlidir. Ayrıca, lezyonun gelişimini engellemek için hastaların ağız hijyeni eğitimi konusunda bilgilendirilmesi, hastalığın tanı ve tedavisinin sağlanması kadar önemlidir. Anahtar Kelimeler: eksizyonel biyopsi, gebelik tümörü, piyojenik granülom