Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Bazı Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi


OKTAN V., ŞAHİN M., SARI S. V. V. , TOKSOY P.

X.International Congress of Education Research, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.421-429

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.421-429