Üriner Sistem İnfeksiyonu Olan Hastalarda Sepsis Tanısı ile İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ÖZDEMİR AL S., YAŞAR F. , İLGAR T., KOSTAKOĞLU U. , Yıldız İ. E. , Ertürk A. , ...More

XIX. Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 28 - 21 March 2018, pp.112-113

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.112-113