“İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Katılım Bankaları Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”


PELENK S. E.

icomep kasım2017, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey