Kağızman Uzun Elması ndan Kandil Sinap Polifenol Oksidaz EnzimininSaflaştırılması Karakterizasyonu ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi


GÜLTEKİN F., TÜRKHAN A., KAYA E. D. , FAİZ Ö.

15. Kramatografi Kongresi, Turkey, 8 - 10 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey