OKUL SOSYAL HİZMETİ’NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ


SELCİK O.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Derhisi, cilt.9, ss.1275-1281, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 43
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Derhisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1275-1281

Özet

Bu çalışmanın amacı, ülkemizin eğitim sorunlarında başı çeken okul erken terkini azaltmada, Avrupa Birliği 2020 stratejilerine paralel olarak, önleyici tedbirler arasında önemi fark edilmeyen ve bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilecek okul sosyal hizmeti uygulama alanı hakkında bilgi vermek; bu uygulamanın okul erken terki üzerine potansiyel etkisini tartışmak; okul erken terkiyle mücadele etmede ekolojik yaklaşımla yeni bir çerçeve sunmaktır. Bu yaklaşımın iki yönlü katkısı olacağı öne sürülmektedir: [1] Bunlardan birisi okul sosyal hizmet uzmanlarının güçlendirme ve destekleme uygulamalarının teşvik edilmesi [2] diğeri de öğrencilerin aile-okul-toplum bileşeninde uyumluluklarının arttırılmasıyla sorunun çözülmesidir. Eğitim, kuşkusuz ki, çocukların ve gençlerin gelecek yaşamdaki refah ve yönünü etkileyen küresel konuların en başında yer almaktadır. Okul erken terki ise eğitimin ilgilendiği en önemli sorunlardan birisidir. Okul erken terkinin azaltılması, sorunla baş etme ve yeni çözüm önerileri sunma konularında birçok tartışma ve yaklaşım mevcuttur. Dahası, okul erken terki oranlarını azaltmak için hükümetler tarafından ulusal sorumluluklar da üstlenilmiştir. Ancak tüm bu çabalara rağmen, okula kayıt ve mezun olma oranları arasındaki uçurum hala varlığını sürdürmektedir. Literatürde okul erken terkiyle mücadelede sayısız çalışma mevcuttur fakat özellikle okul sosyal hizmet disiplini bağlamında az çalışma yapılmıştır. Türkiye temelli çalışmalar açısından incelendiğinde bu yaklaşımla neredeyse hiçbir çalışma yapılmadığı anlaşılmaktadır.