COVID-19 HASTA OLGU SUNUMU


Albayrak Ö.

in: COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I-II, DOÇ. DR. NİLGÜN ULUTAŞDEMİR, Editor, İKSAD Publication House , Ankara, pp.57-82, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: İKSAD Publication House
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.57-82
  • Editors: DOÇ. DR. NİLGÜN ULUTAŞDEMİR, Editor

Abstract

COVID-19 enfeksiyonu yüksek bulaştırıcılığı ve küresel yayılımı olan bir hastalıktır. Bulaşma konuşma, öksürme ve hapşırma sonucu oluşan damlacıklar yoluyla olabildiği gibi kan, dışkı, idrar ve meni içinde bulunan etken patojenlere temas sonucunda bulaşabilmektedir. COVID-19’un hastalık yapan enfeksiyon ajanı (mikroorganizma-virüs) solunum sistemine girer, solunum hücrelerinin parçalanmasına neden olur ve yakındaki diğer hücreleri enfekte ederek bir sitokin fırtınası başlatır. Aktive edilmiş nötrofiller, interlökinleri salgılar ve birçok aktive edici faktörün salınımını artırır. Bu faktörler, alveolar-kapiler membran geçirgenliğini artırarak sıvının alveolar keselere sızmasına izin verir ve gaz değişimini engeller. Böylece hipoksemi ve bilateral infiltrasyonlar ortaya çıkar ve sonuç olarak interstisyel pnömoni oluşur (Pandian ve ark., 2020). COVID-19 enfeksiyonu bireyler üzerinde asemptomatik olduğu kadar mekanik ventilasyon gerektiren durumlara ve günlük yaşam aktivitelerinde farklı düzeylerde bağımlılık geliştiren semptomlara kadar çeşitlilik göstermektedir.