Amelogenezis imperfektalı bir hastanın overlay protezle rehabilitasyonu


ÇAKMAK T., ATEŞ S. M., ALTINTAŞ S., KUŞGÖZ A.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.140-143, 2011 (Peer-Reviewed Journal)