RASÛLÜLLAH'A YAPILAN SİHİR RİVAYETİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA


ARSLAN İ.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.53, no.53, pp.91-110, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 53 Issue: 53
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.91-110
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

When Hz. Muhammed came to Medine Moslem People contacted with Jews  on every area and they put forth their attitudes against İslâmic State and its invitation. Jews who lost their profits, and the Jews, who had tortured and tormented their own prophets even had never  hesitated to kill them, made a sorcery attempt  to damage Messenger of God, to riot  on his task. Nobody can deny that a person who has been bewitched feels trouble, pain and gall in his body. Because of being a human being, when the Messenger of God was bewitched he also felt trouble, gall and weakness in his body. In his body, these problems had  gone on for a few days.  As it was defined in the sources, it is impossible to stay in a bad mood for forty days, six months and even one year for the Messenger of God. God protected the Prophet from the effect of this bewitch. So, it can’t be said that that bewitch effected his wise, heart and belief.

Key Words: Prophet, magic, Lebîd b. A’sam, Jews, influence.

Hz. Muhammed’in Medine'ye gelmesiyle birlikte yahûdîlerle her alanda temasa geçilmiş, onlar da İslâm devletine ve davetine karşı tavırlarını ortaya koymuşlardır. Menfaatleri ellerinden giden, daha önce peygamberlerine her türlü eziyeti ve işkenceyi yapan, hatta onları öldürmekten çekinmeyen yahûdîler, Allah Rasûlü'ne zarar vermek, işinde karışıklık meydana getirmek amacıyla sihir teşebbüsünde bulunmuşlardır. Sihre maruz kalan bir kişinin vücudunda sıkıntı, elem ve kırgınlık hissetmesini hiç kimse inkar edemez. Rasûlüllah da insan olması açısından sihre maruz kalınca, bedeninde sıkıntı, kırgınlık ve halsizlik hissetmiş, bu vücut kırgınlığı ve halsizliği bir kaç gün devam etmiştir. Kaynaklarda belirtildiği şekilde Allah Rasûlü'nün kırk gün, altı ay, hatta bir sene bu halde kalması mümkün değildir. Allah, peygamberini bu sihrin tesirinden korumuştur. Böylece sihrin Hz. Peygamber'in aklına, kalbine ve itikadına herhangi bir tesiri olmamıştır.

Anahtar kelimeler: Peygamber, sihir, Lebîd b. A’sam, Yahûdîler, tesir.