Türkiye’de Kronik HCV Enfeksiyonu Olan Diyabetik Hastalarda Direkt Etkili Antiviral İlaçların Etkililiği ve Güvenirliği


İNCE N., Sarı N. D. , BATIREL A., KARSEN H., KÖKSAL İ., KAYA S., ...More

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ 8-13 MAYIS 2018, 8 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text