Sıçanlarda prepubertal ve pubertal gelişim sırasında Deksmedetomidin in ovaryum dokusu ve hücreleri üzerine etkisi


KALKAN Y., TOMAK Y., TÜMKAYA L. , ALTUNER D., GÖKÇE F. M. , YILMAZ A. , ...More

TFBD 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey