Farklı Ev Tipi Ağartma Ajanlarının CAD-CAM Materyallerinin Rengi ve Geçirgenliği Üzerine Etkisi


YEŞİL DUYMUŞ Z. , ALKURT M. , YILDIZ Ş.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text