Tacettin Şimşek’in Eserlerinin Türkçe Dersi Öğretim Programı’na Uygunluk Yönünden İncelenmesi


Creative Commons License

Kara S., Gökçe B.

in: Dil Eğitimi Araştırmaları I, Yağmur Şahin,Esin, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.169-209, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Paradigma Akademi
  • City: Çanakkale
  • Page Numbers: pp.169-209
  • Editors: Yağmur Şahin,Esin, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

  1. Bu araştırmada, Tacettin Şimşek’in hikâyelerini Türkçe Dersi Öğretim Programı’na uygunluk açısından incelemek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yazarın 9-12 yaş düzeyine uygun olan “Yeşil Gözlü Kardan Adam” kitabındaki on (10) hikâyesi; kök değer, tema/konu ve içerik özellikleri bakımından doküman incelemesi kullanılarak incelenmiş ve betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. İncelenen eserlerden hareketle yazarın hikâyelerinde dostluk, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, vatanseverlik ve yardımseverlik değerlerinin işlendiği tespit edilmiştir. Kitaba adını veren “Yeşil Gözlü Kardan Adam” hikâyesinin Bilim ve Teknoloji temasıyla doğrudan ilgisinin bulunduğu; bilim insanı, bilişim okuryazarlığı, girişimcilik, hayal gücü, iletişim, keşif ve icatlar, merak duygusu, teknoloji, yenilikçilik konularıyla bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Şimşek’in diğer hikâyelerinin çoğunlukla Erdemler temasıyla; ahlak, alçak gönüllülük, azim, cömertlik, dayanışma, dostluk, dürüstlük, güven, iyilikseverlik, kardeşlik, merhamet, paylaşma, sabır, sadakat, saygı, sevgi, vicdanlı olmak, yardımlaşma konularıyla ilgili olduğu saptanmıştır. Metinlerde işlenen tema ve konuların uyum içerisinde olduğu, çocukların seviyesine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun özellikler taşıdığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda Tacettin Şimşek’in hikâyelerinin ilkokul Türkçe ders kitaplarında yer alması hâlinde, Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki çeşitli kazanımlarla ilişkilendirilerek oluşturulacak etkinliklerin, başta temel dil becerileri olmak üzere, zihin becerileri, duygusal ve sosyal becerilerin gelişimine katkı sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Türkçe dersi öğretim programı, çocuk edebiyatı, çocuk hikâyeleri, Tacettin Şimşek.