İkinci ve Üçüncü Basamak Hastane Yoğun BakımÜnitelerinde Ventilatör İlişkili Pnömoni HızlarınınKarşılaştırılması


ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., İLGAR T., ÖZDEMİR AL S., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U. , ERTÜRK A.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ“ON-LINE KONGRE” ÖZEL SAYISI, Turkey, 24 - 29 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey