"Reasons and Consequences of Early Marriage"/Published by Association of Happy Children ISBN: 978-605-5307-04-2


Creative Commons License

DAĞDELEN G.

International Child Needs Symposium, International Child Needs Symposium Book, Ankara, Turkey, 18 May 2012 - 19 December 2015, pp.531-543

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.531-543
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

This study focuses on what the reasons of early marriage and effects of early marriage are on women’s life within feminist standpoint by examining the personal experiences of women who married off at an early age. If marriage occurs between persons either one of them or both of them is under 18 is called early marriage. Although child marriages are no legitimacy in the sense of jurisprudence, child marriage is still occurring as a cultural practice. This study based on some presumption such as everybody who is under the age of 18 is accepted as a child. Marriage is an important issue for feminism. Although there are different feminist perspectives, all of them are critical towards marriage. For instance; according to radical feminists’ theoreticians’ marriage is a systematic way of oppressing women hence being a child likely to intensified adverse consequences of marriage. The main concerns of this study how their child status affects their marriage experiences. In this frame work early marriage studied based on a field research conducted on 19 women in Van province .In order to get diversity in Van, four districts were chosen. The scopes that women’s marriage experiences are questioned are the following women’s domestic labor, women participating in social life, violence against women, sexuality, motherhood and childcare. In order to get more insight about the issue 8 representatives of non governmental organizations and10 public officials who interested in women issue are met. Key words: Feminism, Early Marriage, Sexuality, Motherhood and childcare

Ataerkil kültürel bir olgu olarak erken evlilik geçmişe ait çözülmüş, bitmiş bir mesele değil, bütün trajedisi ile devam eden bir sorundur. Bu çalışma çocuk istismarının aile içinde, mahremiyet hapishanesinde gerçekleşme biçimlerinden biri olan erken evlilik sorununu konu almaktadır. Çocuk evliliğinde gerçekleşen bu istismar ancak kadınlık repertuarı içinden, kader, kısmet, nasip, günah, ayıp üzerinden işleyen bir dilden ifade bulabilmektedir. Bu dilden yola çıkarak, çocuk gelin olmanın ne demek olduğu ataerkilliğin meşru pedofili diyebileceğimiz erken evliliği nasıl kurumsallaştırdığı, kadınların yaşam deneyimleri üzerinden anlaşılmaya çalışılmıştır. Eşlerden biri ya da iksi birden 18 yaşın altındaysa yapılan bu evliliğe erken evlilik denmektedir. Medeni yasa erken evliliği yasaklamış olmakla birlikte erken evlilik kültürel bir pratik olarak devam etmektedir. Çalışma18 yaşından küçük olan herkesin çocuk olduğu varsayımına dayanır. Bu çalışmanın ilgilerinden biri de çocuk olmanın evlilik deneyimini nasıl etkileyeceğidir. Bu çerçevede erken evlilik, Van’da 19 kadınla gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelere dayanan bir alan araştırmasına bağlı olarak incelenmektedir. Buna ek olarak 8 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve 10 ilgili kamu görevlisi ile de mülakatlar yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Feminizm, Erken Evlilik, Cinsellik, Annelik Ve Çocuk Bakımı