İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN İŞGÖREN YETKİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: NEVŞEHİR’DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA


Eren D., Onat G.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.8, no.1, pp.58-76, 2018 (Peer-Reviewed Journal)